top of page
zdjęcie_edited.jpg

Agnieszka Studenna

O mnie:

Jestem pedagogiem, w tym pedagogiem specjalnym, tutorem, doradcą zawodowym oraz nauczycielem komunikacji empatycznej. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi zarówno szkole powszechnej, jak i placówkach specjalistycznych.

Pracę z ludźmi traktuję jako niepowtarzalne spotkanie. Jestem ciekawa każdego człowieka i jego sposobu postrzegania świata.

W swojej pracy korzystam m.in. z metody komunikacji empatycznej według  "Porozumienia Bez Przemocy" Marshalla Rosenberga. Pokazuje ona, jak być w kontakcie ze sobą i z innymi oraz jak z życzliwością patrzeć na siebie          i innych. Uważam, za przykładem Sokratesa, że każdy z nas zna już prawdę o sobie. Potrzeba tylko kogoś, kto pomoże nam dotrzeć do tego, co jest głęboko w nas zakopane.

Wykształcenie:

-Komunikacja empatyczna, która uczy współpracy i służy obu stronom              w relacjach,  w rodzinie, w pracy, w biznesie w oparciu o metodę                     Marhalla B. Rosenberga - Nonviolent Comunication (NVC); studia               podyplomowe. Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

-Doradztwo zawodowe; studia podyplomowe. Wyższa Szkoła Nauk

Pedagogicznych w Warszawie

-Coaching i tutoring w edukacji; studia podyplomowe. Wyższa Szkoła                 Nauk Pedagogicznych w Warszawie

-Pedagogika Specjalna - oligofrenopedagogika (edukacja i rehabilitacja            osób z niepełnosprawnością intelektualną); studia

       podyplomowe. Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków

       Międzynarodowych w Warszawie.

-Pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna; studia magisterskie. Akademia         im. J. Długosza w Częstochowie
 

Wybrane szkolenia:

-kurs EEG - Biofeedback I stopnia

-kurs Mindfulness - techniki relaksacyjne i uważności w terapii biofeedback

-szkolenie Zostań trenerem – warsztat umiejętności trenera

-kurs Wideotrening Komunikacji

-warsztat Coaching jako metoda rozwoju oraz motywowania uczniów do

       rozwoju
-szkolenie Narzędzia coachingowe w pracy doradcy zawodowego

-seminarium Diagnostyka w pracy doradcy zawodowego

-szkolenie Narzędzia diagnostyczne w doradztwie zawodowym
-szkolenie Jak rozpoznać pierwsze symptomy depresji u nastolatków
-szkolenie Cyberprzemoc – sposoby diagnozowania i przeciwdziałania
- kurs               doskonalący Uczeń z autyzmem/zespołem Aspergera w systemie

       szkolnym - funkcjonowanie, organizacja pracy

Publikacje:

-Studenna, A., Napora, E. (2013r, maj). Matka a styl wychowywania dziecka

w rodzinie o różnej strukturze. Czynny udział w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Lublin.

-Studenna, A., Napora, E. (2013r). Styl wychowania matki a psychospołeczne

funkcjonowanie adolescentów z rodzin o różnej strukturze. (czasopismo UKSW Studia nad rodziną).

           

             

bottom of page