top of page

Konsultacja psychologiczna

140zł

50 minut

Opis:
 

Z konsultacji psychologicznej warto skorzystać zanim zdecydujemy się na formę terapii. Psycholog dokona diagnozy trudności i wskaże dalsze postępowanie.

Polecamy skorzystać z konsultacji, gdy:

-pierwszy raz wybieramy się do psychologa

-trudność nie została jeszcze zdiagnozowana

-nie wiemy jeszcze jakiej formy pomocy potrzebujemy

-chcemy rozpoznać przyczynę trudności, postawić diagnozę

-brak jasności dotyczącej problemu z którym się borykamy


JAK PRZEBIEGA SPOTKANIE?


Podczas spotkania, w którym uczestniczy małe dziecko zalecamy, aby poza rodzicem zgłaszającym je na konsultację / rodzicami dziecka przyszła też osoba, która może spędzić z nim czas poza gabinetem. Praktykujemy takie rozwiązanie, gdy rozmowa o obszarach problemowych może być zbyt obciążająca dla dziecka.


Pierwsza część spotkania służy określeniu obszaru/obszarów problemowych. Kolejne etapy to rozmowa pogłębiająca zrozumienie przyczyn i składowych trudności. Psycholog zadaje więc wiele pytań, które w zależności od poruszanych tematów mogą dotyczyć:

-wczesnego rozwoju dziecka a nawet okresu ciąży

-życia rodzinnego, relacji z członkami rodziny

-obserwowanych aktualnie objawów, trudności

-życia społecznego dziecka- jak radzi sobie w grupie, indywidualnym kontakcie z rówieśnikami, dorosłymi

-lubianych i nielubianych aktywności dziecka

-edukacji szkolnej


Czasem podczas pierwszego spotkania następuje wstępna diagnoza, podczas której psycholog może obserwować dynamikę aktywności dziecka, zaproponować różne aktywności, zabawy- wspólne lub indywidualne.


Często zdarza się, że jedno spotkanie nie wystarcza do zapoznania się z wszystkimi ważnymi informacjami. Wtedy etap konsultacji jest rozciągnięty na kilka spotkań.

Etap konsultacji może zostać zamknięty na kilka różnych sposobów:

-poradą/psychoedukacją

-diagnozą lub wskazaniem właściwego specjalisty bądź poradni, gdzie zostanie przeprowadzona właściwa diagnoza. Może to być lekarz, psychiatra, fizjoterapeuta, neurolog lub inny specjalista albo stosowna poradnia, np. poradnia psychologiczno-pedagogiczna

-wskazaniem właściwej formy terapii bądź wsparcia psychologicznego


SPOTKANIE ONLINE

Przy wyborze opcji online należy pamiętać, że forma ta niesie ze sobą pewne ograniczenia. Psycholog nie przeprowadzi pełnej diagnozy, jeśli zaistnieje taka konieczność. Nie ma też możliwości zaobserwować pełnej aktywności młodszego dziecka i wejść z nim w interakcję. To oznacza, że forma kontaktu online nie nadaje się do oceny funkcjonowania małych dzieci.

Zaleca się do korzystania z niej wtedy, gdy niemożliwe jest spotkanie "na żywo" w gabinecie i tylko wtedy gdy rodzic/rodzice chcą rozmawiać z psychologiem bez udziału dziecka lub dziecko jest już na tyle duże, że swobodnie komunikuje się słownie.


JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO SPOTKANIA

Należy pamiętać, że konsultacja psychologiczna ma pewną strukturę, o której zadbanie leży po stronie psychologa- jest on przygotowany do właściwego pokierowania spotkaniem tak, aby ułatwić proces diagnostyczny.

Warością dodaną, ale nie niezbędną w pierwszym kontakcie z psychologiem, jest przypomnienie etapów, kiedy dziecko zdobywało kolejne umiejętności- kiedy zaczęło mówić, kiedy siadało, chodziło, czy raczkowało. Warto odświeżyć sobie okoliczności porodu- czy pojawiły się jakieś trudności podczas ciąży i porodu, czy mama lub dziecko przyjmowało leki-jakie. Ile dziecko mierzyło, ważyło po porodzie, ile uzyskało punktów APGAR, ewentualnie za co miało odjęte punkty.


Jeśli u dziecka występują trudne zachowania, warto zaobserwować, a nawet zanotować, w jakich okolicznościach się one pojawiają (czy objaw występuje tylko w szkole, czy w domu, czy w określonych porach dnia) oraz co następuje po nich (może to być np. specyficzna reakcja otoczenia). Istotne jest, aby zastanowić się od kiedy trwają niepokojące objawy/zachowania/trudności.


Co warto ze sobą przynieść na konsultację:

-książeczkę zdrowia dziecka

-wypisy ze szpitali, informacje od lekarzy

-opinię ze szkoły lub przedszkola.bottom of page