top of page

Trening Komunikacji Empatycznej dla dorosłych

599zł

8 spotkań/60 minut

Opis:
 

Zajęcia w duchu porozumienia bez przemocy- koncepcji komunikacji sformułowanej przez Marshalla B. Rosenberga, którą on sam nazwał Nonviolent Communication (NVC), albo "językiem serca".

Trening:

-poprawia relację z samym sobą i z innymi

-usprawnia umiejętność rozpoznawania i rozumienia swoich emocji

-uczy takiej formy komunikowania naszych oczekiwań, aby miały one szansę na spełnienie

-uczy umiejętności odmawiania bez poczucia winy

-uczy odpowiedniego reagowania na krytykę, oskarżenia i negatywne komunikaty

-poprawia wzajemne stosunki w rodzinie, gdy członkowie mają trudności w porozumieniu się

-zmniejsza lęk przed wyrażaniem siebie


Zalecany rodzicom, partnerom i wszystkim tym, którzy doświadczają frustracji w kontakcie z innymi ludźmi. Wzbogaca nas w każdej relacji i każdym środowisku.
bottom of page