top of page
123240880_187083386283487_710317170378791127_o_edited_edited.jpg

Magdalena Nagięć

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, ale także pedagog opiekuńczo-wychowawczy, oligofrenopedagog, dogoterapeuta. Ukończyłam Studium Terapii Dzieci i Młodzieży, szkolenie Terapii Umiejętności Społecznych, kurs bajkoterapii. Aktualnie rozwijam się w kierunku psychoterapii systemowej, jestem także w trakcie certyfikacji posługiwania się Skalą N-BAS. Dotychczasowe doświadczenia zbierałam pracując w szkołach, przedszkolach, ośrodku szkolno-wychowawczym, internacie Zespołu Placówek Specjalnych sprawując opiekę nad młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną oraz podczas praktyk na oddziale dziennym dla dzieci w szpitalu psychiatrycznym i Ośrodku Dziecięcych Porażeń Mózgowych.

WYKSZTAŁCENIE:

9.2022r.                      Kurs podstawowy psychoterapii systemowej: WTTS

7.06.2019r.                 Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z pomocą psych.-ped.:                                         PCEiK Oleśnica

7.04.2019r.                 Studium terapii dzieci i młodzieży: DCP Wrocław

9.06.2018r.                 Oligofrenopedagogika: PCEiK Oleśnica

2.07.2016r.                 Przygotowanie Pedagogiczne - studia podyplomowe: DSW                                               Wrocław

22.05.2015r.               Dogoterapia Ośrodek Szkoleniowy MED-VET Wrocław

19.12.2014r.               Psychologia: SWPS Wrocław. Specjalność: psychologia kliniczna
 

WYBRANE SZKOLENIA:

10.09.2021                 Praca z rodziną w sytuacji rozwodu

11.2020-2.02.2021     Autyzm- praca nad zachowaniami

11.2020-2.02.2021     Techniki radzenia sobie ze złością swoją i innych oraz agresją

27-28.11.2020            Trener Umiejętności Społecznych Dzieci i Młodzieży I i II stopnia

27.10.2020                 Bajkoterapia

21-22.09.2019            Szkolenie N-BAS

5.09.2016                   Diagnoza przemocy rówieśniczej. Kurs dla Profesjonalistów

bezpośredni kontakt:

bottom of page