top of page

Doradztwo Zawodowe

140zł

50 minut

Opis:
 

Doradztwo zawodowe skupia się na rozpoznaniu zasobów, mocnych stron i preferencji dotyczących środowiska pracy. Ułatwia to podjęcie decyzji o dalszej ścieżce kariery zawodowej.


Doradca jest w naszym przypadku jednocześnie couchem, zatem ma szansę wesprzeć klienta w procesie decyzyjnym i jednocześnie określić cele zawodowe, przygotować do odpowiedniego poprowadzenia rozwoju kariery.


Ta forma wsparcia jest krótkotrwała; trwająca od 2 do 8 spotkań.


Na spotkanie z doradcą zawodowym zapraszamy:

-uczniów kończących szkołę podstawową

-uczniów szkół branżowych, liceów i techników

-osoby dorosłe

-wszystkich tych, którzy zastanawiają się nad przebiegiem swojej kariery zawodowej i mających wątpliwości do obranej ścieżki zawodowej.


Naszym doradcą jest jednocześnie pedagog i tutor/couch, który może zaoferować regularne spotkania na dłuższej przestrzeni czasu. Uczeń uzyskuje wtedy wsparcie w rozwoju zgodnie z jego zainteresowaniami, predyspozycjami i możliwościami. Tutor pomaga w planowaniu i realizowaniu drogi edukacyjno-zawodowej , osiąganiu samodzielności i dojrzałości.

bottom of page