top of page

Psychoterapia Rodziny

140zł

50 minut

Opis:
 

Psychoterapia rodzinna, prowadzona w nurcie systemowym jest zalecana, gdy członkom rodziny trudno jest się ze sobą komunikować. Rodzina może wtedy doświadczać częstych kłótni lub unikać rozmów. Terapeuta może pomóc w zauważaniu schematów, którymi dotąd podążała rodzina, westrzeć w rozpoznaniu potrzeb i wspólnie z rodziną odnaleźć lepsze sposoby ich realizowania.

Kryzys dosięga także wtedy, gdy pojawia się duża zmiana lub nagłe, trudne wydarzenie, takie jak np. choroba lub strata członka rodziny. W takiej sytuacji rodzina jest zmuszona zmienić dotychczasowe zasady funkcjonowania, jednak bywa to trudne. Terapeuta w takiej sytuacji poza okazaniem wsparcia wskazuje na zasoby oraz możliwości rozwiązania trudności, które wcześniej mogły być niewidoczne z punktu widzenia rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji.
bottom of page