top of page

Terapia logopedyczna

140zł

50 minut

Opis:
 

Prawidłowa wymowa jest bardzo ważnym elementem komunikacji. Od jej jakości często zależy poczucie bycia zrozumianym, poczucie posiadania wpływu na otoczenie, odwaga w porozumiewaniu się. Stąd warto dbać o prawidłowy rozwój mowy dziecka już od pierwszych lat jego życia. Gdy zauważamy nieprawidłowości, pomóc w tym może logopeda.

Przed rozpoczęciem cyklu zajęć logopeda oceni, czy obserwowane trudności mieszczą się w zakresie normy wiekowej dziecka, czy też świadczą o nieprawidłowym rozwoju mowy. Zdiagnozuje istniejące zaburzenia i wprowadza odpowiednią formę terapii.


Podjęta terapia służy:

  • usprawnieniu motoryki narządów mowy,

  • korygowaniu wad wymowy,

  • poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej,

  • rozbudowaniu zasobu słownictwa czynnego i biernego,

  • czasem, gdy jest taka potrzeba, wypracowaniu alternatywnych zachowań komunikacyjnych.


Zajęcia z dzieckiem obywają się w atmosferze zabawy dostosowanej do wieku dziecka.bottom of page