top of page

Trening Komunikacji Empatycznej dla młodzieży

599zł

8 spotkań/60 minut

Opis:
 

Trening oparty jest na koncepcji komunikacji Marshalla B. Rosenberga: Nonviolent Communication (NVC), czyli Porozumienie Bez Przemocy.


Kiedy warto skorzystać:

-kiedy dziecko formułuje komunikaty w sposób agresywny, krytykujący

-gdy dziecko często rezygnuje z walki "o siebie", unika konfrontacji

-gdzy ma trudności w budowaniu bliskich relacji

-gdy trudno mu stawiać granice


Cele treningu:

-nabywanie umiejętności prowadzenia otwartego, bezpiecznego dialogu, opartego na szacunku, zrozumieniu i uwzględnieniu potrzeb obu stron

-asertywne wyrażanie siebie

-empatyczne słuchanie

-nabycie umiejętności prowadzenia rozmowy w taki spoób, by zwiększyć szanse na realizację swoich potrzeb

-rozpoznawanie, rozumienie i właściwe wykorzystanie swoich emocji


Trening ma formę treningu grupowego, w którym bierze udział max. 10 osób.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu.

Termin i miejsce spotkań zostaną ustalone w późniejszym terminie.
bottom of page