top of page

Wsparcie Psychologiczne dla dzieci i młodzieży w kryzysie

140zł

60 minut

Opis:
 

Sesja skoncentrowana jest na udzieleniu wsparcia indywidualnego w doświadczanym przez dziecko kryzysie. Powodem kryzysu może być długotrwały stres, traumatyczne wydarzenia, doświadczenie przemocy.

Forma pomocy kierowana głównie do dzieci starszych.

Stosowana, gdy:

  • dziecko doświadcza myśli samobójczych

  • nagła zmiana zachowania (może stać się agresywne, kłótliwe lub przygnębione, wycofane)

  • wcześniej niewystępujące trudności w skupieniu uwagi

  • trudność w zaangażowaniu się w życie rodzinne


UWAGA!

-W sytuacji zagrożenia życia lub podejrzenia zamiarów samobójczych należy wezwać pogotowie!

-Całodobowo funkcjonuje darmowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116111.

bottom of page