top of page

TUS

Trening Umiejętności Społecznych

A portrait of kid boy holding cards with

Zapisy otwarte

Czy wiesz, że...

  • aby rozwinąć daną umiejętność, np wykonywanie poleceń, dziecko musi nabyć inne umiejętności takie jak uważne słuchanie?

  • Twoje dziecko może zachowywać się niewłaściwie, ponieważ nie zna konstruktywnych metod rozwiązywania konfliktów?

  • Twoje dziecko może wycofywać się z kontaktów, ponieważ nie wie jak rozpocząć rozmowę?

Czy wiesz, że...?

1. Cel TUS
Trening pozwala na nabycie umiejętności, których dziecko z jakichś powodów nie było w stanie przyswoić w sposób naturalny. Podczas TUS ogólne zasady społeczne zostają "rozłożone na części" i wprowadzają krok po kroku umiejętności potrzebne do rozwinięcia określonych obszarów z zakresu komunikacji, interakcji społecznych i emocji. Dzieci, które często wiedzą, jak się zachować, lecz tego nie robią uczą się podczas TUS bardzo konkretnie co krok po kroku zrobić by poradzić sobie z daną sytuacją. 

2. Dla kogo?
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, spowodowanymi np.:
-autyzmem, zespołem Aspergera
-ADHD
-niedostosowaniem społecznym
-nieśmiałością.

Young brothers talking with tin can tele
Cel TUS
Dla kogo?
Hands of children students holding piece

3. Przykładowe umiejętności rozwijane podczas TUS:

-słuchanie

-zadawanie pytań

-odpowiedni dystans

-prowadzenie dialogu

-przepraszanie

-reagowanie na niepowodzenia

-reagowanie na zaczepki, krytykę

-poszukiwanie pomocy i wsparcia

-odmawianie

-dyskutowanie

Treść zajęć
Forma zajęć

4. Forma zajęć
Grupy są kameralne, max 4-osobowe. Taka ilość uczestników służy wzajemnemu poznaniu się, poczuciu bezpieczeństwa i otwartości. Pozwala więc wyzwolić jak najlepsze zachowania i wpływa na poczucie sukcesu. Prowadzący jest w stanie panować nad sytuacjami powstającymi podczas zajęć i zająć się nimi. 
Grupy tworzone są głównie na podstawie:
-wieku
-zgłaszanych trudności
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w terminie ustalonym z rodzicami podczas tworzenia grupy. Czas ich trwania jest uzależniony od potrzeb uczestników, od kilku tygodni do jednego lub dwóch semestrów. 

NIEZBĘDNYM ELEMENTEM PRZED DOŁĄCZENIEM DO GRUPY JEST ROZMOWA PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA Z RODZICEM I SPOTKANIE Z DZIECKIEM
Służą one poznaniu dziecka, jego potrzeb, zainteresowań i ustaleniu zakresu obszarów wspomagania. 

bottom of page